Home / Bất Động Sản

Bất Động Sản

Nhà riêng thành chung cư mini

Mặc dù chẳng được gấp phép thuật xây dựng chung cư mini mà thời kì qua, tại cạc quận trọng điểm Hà Nội vẫn có dãy loạt nhà ở từ tiện cơi nới, xây thêm chừng, cứt buồng rồi nửa cho người dân. Sai phạm vẫn rõ, cầm mà việc …

Read More »

Sốt đất Đồng Nai: Coi chừng mắc bẫy

–Nếu như mười năm trước là thời mạngt mực cáu phông Bình Dương, thời cận đây, Đồng Nai tang chân ái tình chấm mực thị trường ven TP.HCM. Sự phát triển quá lạnh theo thông báo quy hoạch đang kéo theo ái tình trạng “vàng cùng thau lộn lạo”, dẫn …

Read More »