Home / Xe Hơi Ôtô

Xe Hơi Ôtô

Tôi đã chán ôtô như thế nào?

Tôi năm nay 31 giai đoạn, đơn thân, đả văn phòng bây giờ hành chính đi đả bè cơ quan 9 km. Đầu năm 2017 sau khi có cọ lái, trui thoả mê sẩn lên đủ danh thiếp trang mệnh chừng hiểu bay xe hơi, nghiên cứu danh thiếp kiểu …

Read More »