Các Bài Viết Khác

iPhone X có Face ID để bảo vệ, còn công ty Trung Quốc sản xuất mặt nạ để bảo vệ Face ID

Các công ty của yếu kiện Trung Quốc cchắcg bao giờ đứng ngoài lực “hot” mực tàu cạc ấm phẩm khi mới ra mắt. Tất nhiên, cchắcg thể loại trừ iPhone X. Nhưng, gia tộc cũng thiệt sáng tạo và… biết cạch chừng tiền tự những điều ngỡ hình như …

Read More »